چی می شد اگه خدا ......
سه شنبه 6 4 1385 3:10

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده چرا که ديروز ما وقت نکرديم از او تشکر کنيم.
چی می شد اگه خدا فردا ديگه ما را هدايت نمی کرد چون امروز اطا عتش نکرديم
چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود چرا که امروز قادر به درکش نبوديم
چی می شد ديگه هرگز شکو فا شدن گلی را نمی ديديم چرا که وقتی خدا بارون فرستاد ه بود گله کرديم.
چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دريغ می کرد چرا که ما از محبت ورزيدن به ديگران دريغ کرديم
چی می شد اگه خدا فردا کتاب مقدسش را از ما می گرفت چرا که امروز فرصت نکرديم انرا بخوانيم
چی می شد اگه خدا در خا نه اش را می بست چون ما در قلبهای خود را بسته ايم
چی می شد اگه خدا امروز به حرفهايمان گوش نمی داد چون ديروز به دستوراتش خوب عمل نکرديم
چی می شد اگه خدا خواسته هايمان را بی پاسخ می گذاشت چون فراموشش کرديم
چی می شد اگه ما از اين مطالب به سادگی بگذريم ؟
بياييم خود را به خدا نزديکتر کنيم و بذر خدا شناسی را در قلبهاي يکديگر بکاريم


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 309884
تعداد نوشته ها : 344
تعداد نظرات : 140
Rss